آغاز به کار سایت جدید مرکز بین الملی زبان فارسی تربیت مدرس

به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر توسط مرکز بین المللی آموز زبان فارسی تربیت مدرس، سایت جدید این مرکز با امکانات و ویژگیهای جدید آماده و در دسترس عموم قرار گرفت.
قابلیتهای جدید به منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی شایسته تر به کاربران گرامی تدارک دیده شده است.
آدرس سایت جدید :


http://www.vcplt.ir


چاپ