نشست پیام های جهانی زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری انجمن علیم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:
نشست دوم از سلسله نشست های بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی به مناسبت 27 شهریور (روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار) با عنوان "پیام های جهانی زبان و ادبیات فارسی"
شرکت برای عموم آزاد است.جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه ذیل مراجعه گردد.

 


چاپ