آزمون جامع زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس

آزمون جامع زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس (مورد تأیید وزرات علوم، تحقیقات و فناوری ایران)

آزمون بسندگی زبان فارسی آزمون معیاری است جهت سنجش دانش زبان فارسی برای اشخاصی که می‌خواهند در ایران درس بخوانند، کار کنند و یا به اینجا مهاجرت نمایند.
این آزمون چهار مهارت زبانی نوشتن، خواندن، شنیدن و گفتگو و مقولات مرتبط دیگر مانند واژه و دستور زبان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
در آزمون بسندگی زبان فاسی مهم نیست فرد کجا، کی و با چه شیوه و محتوای آموزشی زبان فارسی را آموخته، بلکه مهارت‏های زبانی او در زمان برگزاری آزمون ارزیابی و سنجیده می‏شود
.
 یکی از این آزمون‌های معتبر موردتأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، آزمون جامع زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس است.
این آزمون هر سه ماه یک بار توسط تیم ارزشیابی دانشگاه تربیت مدرس به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.
مزایای شرکت در آزمون جامع زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس
  • نتیجه آزمون جامع زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس مورد تأیید وزات علوم و دانشگاه‌های ایران است.

  • با ارائه گواهی‏نامه آزمون جامع زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس می‏توان در دانشگاه های ایران تحصیل کرد.

  • دریافت اجازه کار مرتبط با زبان فارسی با ارائه گواهی‏نامه آزمون جامع زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس امکان پذیر است.

درباره آزمون جامع زبان فارسی بیشتر بدانیم...

ساختار آزمون جامع زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس
آزمون جامع زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس براساس آزمون‌های بین المللی استاندارد برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود.

این آزمون در دو مرحله جداگانه برگزار می‌شود.

مرحله اول که سؤال‏های آن چهارگزینه‏ای است، به ترتیب شامل ارزیابی مهارت‌های شنیدن (30 سؤال)، دستور زبان (30 سؤال)، واژه و خواندن (40 سؤال) است.

مرحله دوم به ترتیب شامل ارزیابی مهارت نوشتن (2 بخش) و صحبت کردن ( 3 بخش) است.
شنیدن
شنیدن30 سوال

 سؤال های شنیدن، توانایی فهمیدن مکالمه‌های کوتاه و بلند در زبان فارسی را مورد سنجش قرار می‌دهد. این بخش شامل قسمت‌های ضبط شده‌ای است که معمولاً شامل پرکاربردترین گفتگوهای روزانه و واژه‌ها و اصطلاحاتی است که در زبان گفتاری وجود دارد.

دستور زبان
دستور زبان30 سوال
سؤال‌های دستور زبان دانش ساختارهای مهم دستوری در فارسی نوشتاری و رسمی را مورد سنجش قرار می‌دهد.
واژه و خواندن
واژه و خواندن40 سوال
سؤال‌های بخش واژه شامل واژه‌های ضروری، اساسی و پرکاربرد در زبان فارسی است و دانش واژگانی را مورد سنجش قرار می‌دهد. سؤال‌های بخش درک مطلب توانایی خواندن و درک متن‌های کوتاه  زبان فارسی را مورد سنجش قرار می‌دهد.
نوشتن
نوشتن2 بخش
در بخش نوشتن، توانایی آزمودنی در نوشتن نامه‌های عادی از جمله نامه درخواست و.. ، همچنین نوشتن متنی با چند پاراگراف درباره موضوعات متداول به زبان فارسی مورد سنجش قرار می‌گیرد.
صحبت کردن
صحبت کردن3 بخش
در بخش صحبت کردن توانایی صحبت کردن شرکت‏کننده درباره اطلاعات عمومی خود، صحبت درباره  موضوعی خاص، بحث و استدلال شفاهی و ... مورد سنجش قرار می‌گیرد.

تقویم برگزاری آزمون در سال 1402

آزمون فصل بهار:  1402/2/4

آزمون های فصل تابستان:  1402/4/5   و 1402/6/6

آزمون فصل پاییز: 1402/8/1

آزمون فصل زمستان: 1402/12/2
Image
برای شرکت در آزمون جامع زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس از طریق یکی از نشانی‌های زیر با ما تماس بگیرید:

zabanfarsi@modares.ac.ir
farsitarbiatmodares@gmail.com